Campaign Statement

Common Sense to Copyright – the goal of the campaign is simple and reasonable: we want a fair and just copyright law in Finland.

Description:
The 2005 update to the copyright law – the so-called Lex Karpela – has significantly broadened the definition of piracy. Thanks to the successful lobbying of the big corporations ordinary people have been made to pay unreasonable fines because of downloading files for personal use.

In the latest case a father of a 9-year-old was ordered to pay 600 euros in compensation. Police made a home search to the child’s home and her computer was confiscated. The girl had managed to download one music track on her computer through P2P.

We believe that all artists deserve an audience that understands their value. We also believe that in a fair and just system these audiences are ready and willing to show their appreciation by paying to the artists. What the current copyright law does is harm the artists and stigmatize the consumers. Lex Karpela has created a policy foreign to the Finnish law system, a one that bears a lot of resemblance to the compensation procedures in the US. The amounts demanded by the plaintiffs are in no relation to the crime committed, the benefit acquired with this criminal activity or the harm caused.

The relations between artists, consumers and the production and distribution companies between them have changed in an irreversible way. In a reasonable system the artists gets their compensation directly, at the same time as the challenges facing the whole field are being met. We strongly believe that the fair model of the future can be found through deepening the mutually benefitting collaboration between the artists and their audiences as well as improving the laws passed due to the short-sighted interests of corporations.

Common sense to Copyright – campaign aims to take a step back and restore some sense to the copyright laws and its penalties. This is, however, only the first step on the path of finding a sustainable solution.

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kampanjan tavoite on yksinkertainen ja kohtuullinen: haluamme Suomeen reilun ja oikeudenmukaisen tekijänoikeuslain

Description
Vuoden 2005 rikos- ja tekijänoikeuslain uudistus – niin kutsuttu Lex Karpela – on laajentanut piratismin käsitettä merkittävästi. Suuryhtiöiden onnistuneen lobbauksen johdosta tavalliset ihmiset ovat joutuneet maksamaan kohtuuttomia korvauksia henkilökohtaiseen käyttöön päätyneen sisällön lataamisesta.

Tuoreimmassa tapauksessa yhdeksänvuotiaan lapsen isältä perittiin 600 euron korvauksia. Poliisi teki tytön kotiin kotietsinnän ja hänen tietokoneensa takavarikoitiin. Tyttö oli onnistunut lataamaan vertaisverkosta yhden musiikkikappaleen koneelleen.

Me uskomme, että kaikki artistit ansaitsevat heidän arvonsa ymmärtävän yleisön. Uskomme myös, että oikeudenmukaisessa ja reilussa järjestelmässä nämä yleisöt ovat valmiita osoittamaan arvostuksensa maksamalla siitä. Nyt tekijänoikeuslaki ainoastaan aiheuttaa vahinkoa artisteille ja leimaa kuluttajat. Lex Karpela on luonut Suomeen meidän oikeuskäytännöllemme vieraan järjestelyn, joka muistuttaa Yhdysvaltojen vahingonkorvauskäytäntöä. Kantajien vaatimat summat ovat täydellisen epäsuhdassa rikokseen, rikollisella toiminalla saavutettiin etuun tai aiheutettuun vahinkoon.

Taiteilijoiden, kuluttajien ja heidän välissä toimivien tuotanto- ja levitysyhtiöden suhteet ovat peruuttamattomasti muuttuneet. Järkevässä mallissa artisti saa suoraan korvauksensa samalla, kun koko toimialan haasteita ratkaistaan. Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden oikeudenmukainen malli löytyy tiivistämällä artistien ja heidän yleisönsä molempia hyödyttävää yhteistyötä sekä parantamalla yritysten lyhytnäköisten intressien takia tehtyjä huonoja lakeja.

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kampanja pyrkii ottamaan muutaman askeleen taaksepäin ja palauttamaan maltin tekijänoikeuslakiin ja rangaistuskäytäntöön. Tämä on kuitenkin vain ensimmäinen askel kestävämmän ratkaisun löytämisessä.

16 Responses to Campaign Statement

 1. Pingback: Finalndia: proyecto de ley para una reforma del copyright

 2. Pingback: .log : crowdsourcing

 3. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común - Marketing digital : Marketing digital

 4. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común | My Daily Feeds

 5. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común

 6. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común | El Tenanpa

 7. Pingback: faluu.com » Blog Archive » Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común

 8. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común

 9. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común | TECNOLOGIA Y NOTICIAS

 10. Pingback: Campaign Statement - Järkeä tekijänoikeuslakiin | Web 2.0 et société | Scoop.it

 11. Pingback: Are you paying attention, Mr Harper? | It's My Blog, Dammit! …. Anything and Everything!

 12. Pingback: Finlandia: proyecto de ley para una reforma del copyright con sentido común Noticias

Leave a Reply